Prehľad o organizácii
Proclean VS s.r.o.
Tulská 41, 974 04 Banská Bystrica
48203076
2120096726
Nemá
nezistený
10.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28322/S
625 €
-44,7 %
2022/2021
42,7 tis. €
-2,3 %
2022/2021
0,03
-41,1 %
2022/2021
4,16 tis. €
-7,3 %
2021/2020
N/A

Zisk Proclean VS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Proclean VS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,09
0,69
0,09
3,23

Zisk pred zdanením Proclean VS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Proclean VS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Proclean VS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Proclean VS s.r.o.


Konateľ Proclean VS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Proclean VS s.r.o.


Predmet činnosti Proclean VS s.r.o.


Kataster Proclean VS s.r.o.


Skrátené výkazy Proclean VS s.r.o.