Prehľad o organizácii
2008 družstvo
Rajská 3, 811 08 Bratislava
48203131
2120101192
SK2120101192
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Dr, vložka č. 677/B
36,8 tis. €
701 %
2023/2022
173 tis. €
72,8 %
2023/2022
0,02
392,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk 2008 družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby 2008 družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
7,99
0,18
2,24
1,02

Zisk pred zdanením 2008 družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA 2008 družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod 2008 družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 2008 družstvo


Predseda 2008 družstvo


Predmet činnosti 2008 družstvo


Kataster 2008 družstvo


Skrátené výkazy 2008 družstvo