Prehľad o organizácii
BV-ELEKTRO s.r.o.
Prostějovská 11, 080 01 Prešov
48203173
2120095659
Nemá
1 zamestnanec
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31648/P
3,41 tis. €
-29,6 %
2023/2022
34,3 tis. €
-5,9 %
2023/2022
0,08
-34,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BV-ELEKTRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby BV-ELEKTRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
7,58
0,92
0
21,83

Zisk pred zdanením BV-ELEKTRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
transparex.sk

EBITDA BV-ELEKTRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BV-ELEKTRO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BV-ELEKTRO s.r.o.


Konateľ BV-ELEKTRO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BV-ELEKTRO s.r.o.


Predmet činnosti BV-ELEKTRO s.r.o.


Kataster BV-ELEKTRO s.r.o.


Skrátené výkazy BV-ELEKTRO s.r.o.