Prehľad o organizácii
Správa bytov a domov, s. r. o.
Šúrska 5, 900 01 Modra
48203289
2120109794
Nemá
1 zamestnanec
06.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105582/B
592 €
-5,3 %
2023/2022
55,2 tis. €
16,8 %
2023/2022
0,09
-52,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Správa bytov a domov, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

Tržby Správa bytov a domov, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
n/a
0,29
n/a
1,41

Zisk pred zdanením Správa bytov a domov, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
transparex.sk

EBITDA Správa bytov a domov, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Správa bytov a domov, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Správa bytov a domov, s. r. o.


Konateľ Správa bytov a domov, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Správa bytov a domov, s. r. o.


Predmet činnosti Správa bytov a domov, s. r. o.


Kataster Správa bytov a domov, s. r. o.


Skrátené výkazy Správa bytov a domov, s. r. o.