Prehľad o organizácii
TDS Real s. r. o. v likvidácii
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48203319
2120101049
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104690/B
-258 €
97,8 %
2023/2022
23,1 tis. €
-41,3 %
2023/2022
-0,01
97,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TDS Real s. r. o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby TDS Real s. r. o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
5,38
0,99
0,06
172,48

Zisk pred zdanením TDS Real s. r. o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA TDS Real s. r. o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TDS Real s. r. o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TDS Real s. r. o. v likvidácii


Konateľ TDS Real s. r. o. v likvidácii


Likvidátor TDS Real s. r. o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TDS Real s. r. o. v likvidácii


Predmet činnosti TDS Real s. r. o. v likvidácii


Kataster TDS Real s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy TDS Real s. r. o. v likvidácii