Prehľad o organizácii
PHOBIA s. r. o.
Šancová 102, 831 04 Bratislava
48203335
2120102358
SK2120102358
nezistený
16.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105238/B
-1,67 tis. €
70,3 %
2022/2021
12,7 tis. €
92,6 %
2022/2021
-0,03
64,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PHOBIA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PHOBIA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,05
0,25
-0,04
0,12

Zisk pred zdanením PHOBIA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PHOBIA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PHOBIA s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PHOBIA s. r. o.


Konateľ PHOBIA s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PHOBIA s. r. o.


Predmet činnosti PHOBIA s. r. o.


Kataster PHOBIA s. r. o.


Skrátené výkazy PHOBIA s. r. o.