Prehľad o organizácii
AF Management, s.r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
48203424
2120120662
SK2120120662
2 zamestnanci
04.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31881/P
53,6 tis. €
56,9 %
2022/2021
120 tis. €
47,6 %
2022/2021
0,53
-12,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AF Management, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AF Management, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
16,11
0,8
0,2
5,06

Zisk pred zdanením AF Management, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AF Management, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AF Management, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AF Management, s.r.o.


Konateľ AF Management, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AF Management, s.r.o.


Predmet činnosti AF Management, s.r.o.


Kataster AF Management, s.r.o.


Skrátené výkazy AF Management, s.r.o.