Prehľad o organizácii
Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii
951 73 Jelenec
48203467
2120093723
Nemá
nezistený
19.06.2015
18.02.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-1,07 tis. €
32,7 %
2021/2020
N/A
-3,3
-254,5 %
2021/2020
3,84 tis. €
N/A

Zisk Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,23
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Konateľ Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Likvidátor Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Kataster Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., v likvidácii