Prehľad o organizácii
FeMa Bau, s. r. o.
Štefánikova 51, 066 01 Humenné
48203505
2120090126
SK2120090126
1 zamestnanec
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31615/P
190 €
116,3 %
2022/2021
2,92 tis. €
-87,2 %
2022/2021
0
115,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FeMa Bau, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby FeMa Bau, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,9
0,07
9,64
381,58

Zisk pred zdanením FeMa Bau, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA FeMa Bau, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FeMa Bau, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FeMa Bau, s. r. o.


Konateľ FeMa Bau, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FeMa Bau, s. r. o.


Predmet činnosti FeMa Bau, s. r. o.


Kataster FeMa Bau, s. r. o.


Skrátené výkazy FeMa Bau, s. r. o.