Prehľad o organizácii
Barbara & Alex spol. s r. o.
Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce
48203530
2120098189
Nemá
nezistený
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39161/N
-28 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk Barbara & Alex spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby Barbara & Alex spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,63
n/a
2,7

Zisk pred zdanením Barbara & Alex spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
-250 €
transparex.sk

EBITDA Barbara & Alex spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Barbara & Alex spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Barbara & Alex spol. s r. o.


Konateľ Barbara & Alex spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Barbara & Alex spol. s r. o.


Predmet činnosti Barbara & Alex spol. s r. o.


Kataster Barbara & Alex spol. s r. o.


Skrátené výkazy Barbara & Alex spol. s r. o.