Prehľad o organizácii
Krby Walfer s.r.o.
Idanská 37/A, 040 11 Košice
48203556
2120089125
Nemá
1 zamestnanec
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37543/V
-2,79 tis. €
26,9 %
2023/2022
4,88 tis. €
82,8 %
2023/2022
-1,02
65,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Krby Walfer s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Krby Walfer s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,19
-3,99
n/a
4,78

Zisk pred zdanením Krby Walfer s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Krby Walfer s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Krby Walfer s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krby Walfer s.r.o.


Konateľ Krby Walfer s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Krby Walfer s.r.o.


Predmet činnosti Krby Walfer s.r.o.


Kataster Krby Walfer s.r.o.


Skrátené výkazy Krby Walfer s.r.o.