Prehľad o organizácii
CMX, s. r. o.
Hviezdna 6, 821 06 Bratislava
48203572
2120105977
Nemá
nezistený
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104862/B
-13,6 tis. €
81,1 %
2023/2022
N/A
-0,06
79,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk CMX, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby CMX, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
17,45
0,36
n/a
1,33

Zisk pred zdanením CMX, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA CMX, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CMX, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CMX, s. r. o.


Konateľ CMX, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CMX, s. r. o.


Predmet činnosti CMX, s. r. o.


Kataster CMX, s. r. o.


Skrátené výkazy CMX, s. r. o.