Prehľad o organizácii
G.B. mobile s.r.o.
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo
48203688
2120088608
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39026/N
-322 €
65,3 %
2018/2017
N/A
-0,02
62 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk G.B. mobile s.r.o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby G.B. mobile s.r.o.


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,51
0,2
n/a
0,34

Zisk pred zdanením G.B. mobile s.r.o.


2015
2016
2017
2018
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €
transparex.sk

EBITDA G.B. mobile s.r.o.


2015
2016
2017
2018
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod G.B. mobile s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.B. mobile s.r.o.


Konateľ G.B. mobile s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.B. mobile s.r.o.


Predmet činnosti G.B. mobile s.r.o.


Kataster G.B. mobile s.r.o.


Skrátené výkazy G.B. mobile s.r.o.