Prehľad o organizácii
FUTBALSHOP s.r.o.
Ul. Z. Nejedlého 1718/26, 934 05 Levice
48203807
2120085110
SK2120085110
3-4 zamestnanci
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39035/N
111 €
-99,2 %
2023/2022
713 tis. €
33,6 %
2023/2022
0
-99,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk FUTBALSHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FUTBALSHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
1,69
0,08
0,05
0,84

Zisk pred zdanením FUTBALSHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FUTBALSHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FUTBALSHOP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FUTBALSHOP s.r.o.


Konateľ FUTBALSHOP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FUTBALSHOP s.r.o.


Predmet činnosti FUTBALSHOP s.r.o.


Kataster FUTBALSHOP s.r.o.


Skrátené výkazy FUTBALSHOP s.r.o.