Prehľad o organizácii
Software Testing s. r. o.
Brančská 3107/9, 851 05 Bratislava
48203874
2120086243
SK2120086243
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104743/B
31,3 tis. €
84,7 %
2022/2021
60,3 tis. €
15,9 %
2022/2021
0,54
66,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Software Testing s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Software Testing s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
9,05
0,79
0,12
4,8

Zisk pred zdanením Software Testing s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Software Testing s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Software Testing s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Software Testing s. r. o.


Konateľ Software Testing s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Software Testing s. r. o.


Predmet činnosti Software Testing s. r. o.


Kataster Software Testing s. r. o.


Skrátené výkazy Software Testing s. r. o.