Prehľad o organizácii
Felico s. r. o.
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
48203998
2120095560
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 51160/V
64 €
564 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk Felico s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Felico s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
1
n/a
282,33

Zisk pred zdanením Felico s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Felico s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Felico s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Felico s. r. o.


Konateľ Felico s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Felico s. r. o.


Predmet činnosti Felico s. r. o.


Kataster Felico s. r. o.


Skrátené výkazy Felico s. r. o.