Prehľad o organizácii
Slov-Led Plus, s.r.o.
Pribinova 8183/170, 960 01 Zvolen
48204072
2120102391
SK2120102391
10-19 zamestnancov
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28300/S
67,4 tis. €
4,4 %
2022/2021
1,43 mil. €
33,1 %
2022/2021
0,1
16,8 %
2022/2021
117 tis. €
-72 %
2022/2021
N/A

Zisk Slov-Led Plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby Slov-Led Plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
69,16
0,5
0,1
4,92

Zisk pred zdanením Slov-Led Plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slov-Led Plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Slov-Led Plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slov-Led Plus, s.r.o.


Konateľ Slov-Led Plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Slov-Led Plus, s.r.o.


Predmet činnosti Slov-Led Plus, s.r.o.


Kataster Slov-Led Plus, s.r.o.


Skrátené výkazy Slov-Led Plus, s.r.o.