Prehľad o organizácii
FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.
SNP 85, 956 11 Ludanice
48204099
2120120706
Nemá
nezistený
04.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39386/N
-70 €
75,3 %
2023/2022
N/A
-0,01
75,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
transparex.sk

Tržby FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1,08
0,93
n/a
14,16

Zisk pred zdanením FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
transparex.sk

EBITDA FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


Konateľ FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


Predmet činnosti FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


Kataster FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FKL a brat DEVELOPMENT, spol. s r.o.