Prehľad o organizácii
TREMED s. r. o.
913 11 Trenčianske Stankovce
48204111
2120084296
SK2120084296
3-4 zamestnanci
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31756/R
9,1 tis. €
-46,2 %
2022/2021
1,08 mil. €
13,6 %
2022/2021
0,02
-57 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TREMED s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TREMED s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1,05 mil. €
1 mil. €
950 tis. €
900 tis. €
850 tis. €
transparex.sk
47,07
0,64
0,2
2,72

Zisk pred zdanením TREMED s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TREMED s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TREMED s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREMED s. r. o.


Konateľ TREMED s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREMED s. r. o.


Predmet činnosti TREMED s. r. o.


Kataster TREMED s. r. o.


Skrátené výkazy TREMED s. r. o.