Prehľad o organizácii
WISSCO, s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
48204137
2120098772
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 157945/B
18,9 tis. €
49,4 %
2020/2019
320 tis. €
91,9 %
2020/2019
0,15
-26,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk WISSCO, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby WISSCO, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
6,94
0,28
0,12
1,15

Zisk pred zdanením WISSCO, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA WISSCO, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod WISSCO, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WISSCO, s. r. o.


Konateľ WISSCO, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WISSCO, s. r. o.


Predmet činnosti WISSCO, s. r. o.


Kataster WISSCO, s. r. o.


Skrátené výkazy WISSCO, s. r. o.