Prehľad o organizácii
AB Predaj s. r. o.
Balkánska 68, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce
48204153
2120100411
Nemá
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104920/B
-79 €
-100,4 %
2022/2021
N/A
-0
-100,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AB Predaj s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby AB Predaj s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,94
n/a
7 591,7

Zisk pred zdanením AB Predaj s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AB Predaj s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AB Predaj s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AB Predaj s. r. o.


Konateľ AB Predaj s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AB Predaj s. r. o.


Predmet činnosti AB Predaj s. r. o.


Kataster AB Predaj s. r. o.


Skrátené výkazy AB Predaj s. r. o.