Prehľad o organizácii
ARCAL s.r.o.
Slovenská 8334/19, 080 01 Prešov
48204218
2120090247
Nemá
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31607/P
7,22 tis. €
245,5 %
2022/2021
16,7 tis. €
21,5 %
2022/2021
0,52
175,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ARCAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ARCAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,67
0,97
0,02
29,45

Zisk pred zdanením ARCAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARCAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ARCAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARCAL s.r.o.


Konateľ ARCAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARCAL s.r.o.


Predmet činnosti ARCAL s.r.o.


Kataster ARCAL s.r.o.


Skrátené výkazy ARCAL s.r.o.