Prehľad o organizácii
Dekora Group, s. r. o.
Piešťanská 31/A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
48204226
2120098882
SK2120098882
3-4 zamestnanci
17.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31858/R
-5,18 tis. €
52,5 %
2023/2022
52,4 tis. €
-34,2 %
2023/2022
-0,08
41,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Dekora Group, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Dekora Group, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
4,34
0,35
0,03
0,89

Zisk pred zdanením Dekora Group, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Dekora Group, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Dekora Group, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dekora Group, s. r. o.


Konateľ Dekora Group, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Dekora Group, s. r. o.


Predmet činnosti Dekora Group, s. r. o.


Kataster Dekora Group, s. r. o.


Skrátené výkazy Dekora Group, s. r. o.