Prehľad o organizácii
Vinacompany s.r.o.
Znievska 3024/17, 851 06 Bratislava
48204269
2120092425
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104686/B
-171 €
-6,2 %
2022/2021
N/A
-0
-6,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Vinacompany s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Vinacompany s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
8,85
1
n/a
540,37

Zisk pred zdanením Vinacompany s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Vinacompany s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Vinacompany s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vinacompany s.r.o.


Konateľ Vinacompany s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Vinacompany s.r.o.


Predmet činnosti Vinacompany s.r.o.


Kataster Vinacompany s.r.o.


Skrátené výkazy Vinacompany s.r.o.