Prehľad o organizácii
Marryme s.r.o.
906 32 Jablonica
48204315
2120085066
SK2120085066
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36016/T
-2,37 tis. €
-56,9 %
2023/2022
11,3 tis. €
416,3 %
2023/2022
-0,1
99,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Marryme s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby Marryme s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,39
-0,08
-1,24
-3,65

Zisk pred zdanením Marryme s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA Marryme s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Marryme s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Marryme s.r.o.


Konateľ Marryme s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Marryme s.r.o.


Predmet činnosti Marryme s.r.o.


Kataster Marryme s.r.o.


Skrátené výkazy Marryme s.r.o.