Prehľad o organizácii
VeM s.r.o.
Ul. 1. mája 3903/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
48204323
2120117285
Nemá
nezistený
14.07.2015
19.07.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-157 €
-101,5 %
2017/2016
N/A
-0,01
-101,5 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk VeM s.r.o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby VeM s.r.o.


2015
2016
2017
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,58
n/a
2,4

Zisk pred zdanením VeM s.r.o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA VeM s.r.o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VeM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VeM s.r.o.


Konateľ VeM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VeM s.r.o.


Predmet činnosti VeM s.r.o.


Kataster VeM s.r.o.


Skrátené výkazy VeM s.r.o.