Prehľad o organizácii
ICPS Slovakia, s. r. o.
Jánošíkova 8494/15A, 010 01 Žilina
48204331
2120165520
Nemá
1 zamestnanec
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64687/L
-2,04 tis. €
-148 %
2022/2021
17,3 tis. €
0,8 %
2022/2021
-0,04
-148,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ICPS Slovakia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby ICPS Slovakia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
10,48
0,95
n/a
19,49

Zisk pred zdanením ICPS Slovakia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ICPS Slovakia, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ICPS Slovakia, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ICPS Slovakia, s. r. o.


Konateľ ICPS Slovakia, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ICPS Slovakia, s. r. o.


Predmet činnosti ICPS Slovakia, s. r. o.


Kataster ICPS Slovakia, s. r. o.


Skrátené výkazy ICPS Slovakia, s. r. o.