Prehľad o organizácii
EVELYNS trade, s.r.o.
Národná 34, 010 01 Žilina
48204358
2120093646
SK2120093646
1 zamestnanec
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64027/L
-5,48 tis. €
-83,5 %
2022/2021
9,26 tis. €
-39,2 %
2022/2021
-0,64
-219,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EVELYNS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby EVELYNS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,48
0,28
0,04
8,55

Zisk pred zdanením EVELYNS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA EVELYNS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EVELYNS trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EVELYNS trade, s.r.o.


Konateľ EVELYNS trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EVELYNS trade, s.r.o.


Predmet činnosti EVELYNS trade, s.r.o.


Kataster EVELYNS trade, s.r.o.


Skrátené výkazy EVELYNS trade, s.r.o.