Prehľad o organizácii
Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii
Ulica 29. Augusta 12, 908 51 Holíč
48204391
2120125535
Nemá
nezistený
01.09.2015
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
0 €
-10 €
-20 €
-30 €
-40 €
transparex.sk

Tržby Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,99
0,96
n/a
25,81

Zisk pred zdanením Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
0 €
-10 €
-20 €
-30 €
-40 €
transparex.sk

EBITDA Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Konateľ Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Kataster Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Sportcarp SK, s.r.o. v likvidácii