Prehľad o organizácii
Dipar s.r.o.
Vitálišovce 1023, 031 04 Liptovský Mikuláš
48204412
2120093690
SK2120093690
nezistený
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64022/L
22,5 tis. €
-47,1 %
2023/2022
67,4 tis. €
-14,5 %
2023/2022
0,15
-52,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Dipar s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Dipar s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
1,01
0,99
n/a
159,72

Zisk pred zdanením Dipar s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Dipar s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Dipar s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dipar s.r.o.


Konateľ Dipar s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Dipar s.r.o.


Predmet činnosti Dipar s.r.o.


Kataster Dipar s.r.o.


Skrátené výkazy Dipar s.r.o.