Prehľad o organizácii
Power Joobs s.r.o.
Ťačevská 37, 085 01 Bardejov
48204463
2120085836
SK2120085836
1 zamestnanec
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31614/P
1,48 tis. €
6,8 %
2022/2021
26,6 tis. €
0,6 %
2022/2021
0,08
3,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Power Joobs s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Tržby Power Joobs s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
transparex.sk
3,06
0,81
0,06
2,7

Zisk pred zdanením Power Joobs s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

EBITDA Power Joobs s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Power Joobs s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Power Joobs s.r.o.


Konateľ Power Joobs s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Power Joobs s.r.o.


Predmet činnosti Power Joobs s.r.o.


Kataster Power Joobs s.r.o.


Skrátené výkazy Power Joobs s.r.o.