Prehľad o organizácii
WWK TRADE s.r.o.
Kolískova 1, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
48204579
2120576359
Nemá
nezistený
28.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 121523/B
-6,78 tis. €
-457,6 %
2021/2020
19,9 tis. €
-83,5 %
2021/2020
-1,2
-7 052,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk WWK TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby WWK TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,13
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením WWK TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA WWK TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod WWK TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WWK TRADE s.r.o.


Konateľ WWK TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WWK TRADE s.r.o.


Prokurista WWK TRADE s.r.o.


Predmet činnosti WWK TRADE s.r.o.


Kataster WWK TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy WWK TRADE s.r.o.