Prehľad o organizácii
PROCON SLOVAKIA s.r.o.
Tichá 36, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48204595
2120087673
SK2120087673
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104685/B
16,1 tis. €
114,5 %
2022/2021
382 tis. €
-26,3 %
2022/2021
0,03
111,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PROCON SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby PROCON SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
13,36
0,12
0,25
1,6

Zisk pred zdanením PROCON SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROCON SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROCON SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROCON SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ PROCON SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROCON SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti PROCON SLOVAKIA s.r.o.


Kataster PROCON SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy PROCON SLOVAKIA s.r.o.