Prehľad o organizácii
Pressburg Shoemakers s. r. o.
Gessayova 2479/13, 851 03 Bratislava-Petržalka
48204609
2120091391
SK2120091391
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104804/B
-1,39 tis. €
22,2 %
2022/2021
105 €
-92,7 %
2022/2021
-0,04
22,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Pressburg Shoemakers s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Pressburg Shoemakers s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,61
-0,37
18,5
0,99

Zisk pred zdanením Pressburg Shoemakers s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Pressburg Shoemakers s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Pressburg Shoemakers s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pressburg Shoemakers s. r. o.


Konateľ Pressburg Shoemakers s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pressburg Shoemakers s. r. o.


Predmet činnosti Pressburg Shoemakers s. r. o.


Kataster Pressburg Shoemakers s. r. o.


Skrátené výkazy Pressburg Shoemakers s. r. o.