Prehľad o organizácii
Viktoria Invest 2014 s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48204676
2120084021
Nemá
nezistený
16.06.2015
07.12.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-55 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk Viktoria Invest 2014 s.r.o.


2015
2016
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

Tržby Viktoria Invest 2014 s.r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,17
n/a
1,18

Zisk pred zdanením Viktoria Invest 2014 s.r.o.


2015
2016
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

EBITDA Viktoria Invest 2014 s.r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Viktoria Invest 2014 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Viktoria Invest 2014 s.r.o.


Konateľ Viktoria Invest 2014 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Viktoria Invest 2014 s.r.o.


Predmet činnosti Viktoria Invest 2014 s.r.o.


Kataster Viktoria Invest 2014 s.r.o.


Skrátené výkazy Viktoria Invest 2014 s.r.o.