Prehľad o organizácii
AVERVEL s. r. o.
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48204706
2120090060
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 152829/B
-12,9 tis. €
-373,2 %
2020/2019
26,9 tis. €
48,8 %
2020/2019
-0,34
-541,4 %
2020/2019
4,08 tis. €
N/A

Zisk AVERVEL s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby AVERVEL s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,61
-0,08
0,35
0,52

Zisk pred zdanením AVERVEL s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA AVERVEL s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AVERVEL s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AVERVEL s. r. o.


Konateľ AVERVEL s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AVERVEL s. r. o.


Predmet činnosti AVERVEL s. r. o.


Kataster AVERVEL s. r. o.


Skrátené výkazy AVERVEL s. r. o.