Prehľad o organizácii
VGP Park Bratislava a.s.
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48204757
2120096781
SK2120096781
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6168/B
-3,67 mil. €
-74,2 %
2022/2021
10,4 mil. €
7 201,4 %
2022/2021
-0,03
-34,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VGP Park Bratislava a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

Tržby VGP Park Bratislava a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
-15,21
-0,07
0,22
1,68

Zisk pred zdanením VGP Park Bratislava a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

EBITDA VGP Park Bratislava a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VGP Park Bratislava a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VGP Park Bratislava a.s.


Predstavenstvo VGP Park Bratislava a.s.


Člen dozorného orgánu VGP Park Bratislava a.s.


Jediný akcionár a.s. VGP Park Bratislava a.s.


Predmet činnosti VGP Park Bratislava a.s.


Kataster VGP Park Bratislava a.s.


Skrátené výkazy VGP Park Bratislava a.s.