Prehľad o organizácii
FULL GROUP s.r.o.
Nezábudková 5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48204838
2120088531
Nemá
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104808/B
10,3 tis. €
-19 %
2017/2016
15,9 tis. €
-27,5 %
2017/2016
0,82
-24,9 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk FULL GROUP s.r.o.


2015
2016
2017
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby FULL GROUP s.r.o.


2015
2016
2017
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
n/a
0,82
0,62
5,31

Zisk pred zdanením FULL GROUP s.r.o.


2015
2016
2017
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

EBITDA FULL GROUP s.r.o.


2015
2016
2017
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FULL GROUP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FULL GROUP s.r.o.


Konateľ FULL GROUP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FULL GROUP s.r.o.


Predmet činnosti FULL GROUP s.r.o.


Kataster FULL GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy FULL GROUP s.r.o.