Prehľad o organizácii
Rebuy Stars - E, s. r. o.
Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
48204901
2120092711
Nemá
nezistený
20.06.2015
27.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-5,37 tis. €
N/A
-2,45
N/A
N/A

Zisk Rebuy Stars - E, s. r. o.


2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Rebuy Stars - E, s. r. o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,17
n/a
4,55

Zisk pred zdanením Rebuy Stars - E, s. r. o.


2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Rebuy Stars - E, s. r. o.


2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Rebuy Stars - E, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rebuy Stars - E, s. r. o.


Konateľ Rebuy Stars - E, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rebuy Stars - E, s. r. o.


Predmet činnosti Rebuy Stars - E, s. r. o.


Kataster Rebuy Stars - E, s. r. o.


Skrátené výkazy Rebuy Stars - E, s. r. o.