Prehľad o organizácii
AT Weld, s.r.o.
Slnečná 39, 080 01 Prešov
48205141
2120115965
Nemá
2 zamestnanci
26.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31850/P
-22 €
-110,1 %
2023/2022
24 tis. €
-8,3 %
2023/2022
-0
-113,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AT Weld, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

Tržby AT Weld, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,22
0,88
0,14
8,22

Zisk pred zdanením AT Weld, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AT Weld, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AT Weld, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AT Weld, s.r.o.


Konateľ AT Weld, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AT Weld, s.r.o.


Predmet činnosti AT Weld, s.r.o.


Kataster AT Weld, s.r.o.


Skrátené výkazy AT Weld, s.r.o.