Prehľad o organizácii
Účtovníctvo MT s.r.o.
Matičná 1155/10, 900 28 Ivanka pri Dunaji
48205214
2120085891
SK2120085891
2 zamestnanci
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104712/B
3,18 tis. €
-40,4 %
2022/2021
48,2 tis. €
7,2 %
2022/2021
0,03
-60,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Účtovníctvo MT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby Účtovníctvo MT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
8,2
0,42
0,09
31,2

Zisk pred zdanením Účtovníctvo MT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Účtovníctvo MT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Účtovníctvo MT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Účtovníctvo MT s.r.o.


Konateľ Účtovníctvo MT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Účtovníctvo MT s.r.o.


Predmet činnosti Účtovníctvo MT s.r.o.


Kataster Účtovníctvo MT s.r.o.


Skrátené výkazy Účtovníctvo MT s.r.o.