Prehľad o organizácii
Yami invest s.r.o.
Tolstého 850/7, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48205249
2120128978
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104729/B
2,98 tis. €
124,6 %
2022/2021
32,5 tis. €
-26,1 %
2022/2021
0,13
122,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Yami invest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Yami invest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
4,46
0,96
n/a
27,71

Zisk pred zdanením Yami invest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Yami invest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Yami invest s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Yami invest s.r.o.


Konateľ Yami invest s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Yami invest s.r.o.


Predmet činnosti Yami invest s.r.o.


Kataster Yami invest s.r.o.


Skrátené výkazy Yami invest s.r.o.