Prehľad o organizácii
BP4 Group s.r.o.
Dedinská 157/95, 922 41 Drahovce
48205290
2120096792
Nemá
2 zamestnanci
08.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36103/T
4,84 tis. €
1 076,9 %
2023/2022
53,2 tis. €
95,7 %
2023/2022
0,35
1 881,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BP4 Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby BP4 Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,42
0,88
0,06
7,84

Zisk pred zdanením BP4 Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA BP4 Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BP4 Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BP4 Group s.r.o.


Konateľ BP4 Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BP4 Group s.r.o.


Predmet činnosti BP4 Group s.r.o.


Kataster BP4 Group s.r.o.


Skrátené výkazy BP4 Group s.r.o.