Prehľad o organizácii
Nadacon s.r.o.
Tajovského 7, 040 01 Košice
48205346
2120091974
SK2120091974
2 zamestnanci
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37558/V
4,92 tis. €
175,8 %
2023/2022
26 tis. €
44,4 %
2023/2022
1,44
138,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Nadacon s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Nadacon s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-16,26
-23,75
n/a
1,32

Zisk pred zdanením Nadacon s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Nadacon s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Nadacon s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadacon s.r.o.


Konateľ Nadacon s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Nadacon s.r.o.


Predmet činnosti Nadacon s.r.o.


Kataster Nadacon s.r.o.


Skrátené výkazy Nadacon s.r.o.