Prehľad o organizácii
GeoPLUS Brezno, s.r.o.
Brezenská 3, 977 01 Brezno
48205389
2120126382
Nemá
nezistený
15.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28473/S
1,22 tis. €
2 251,9 %
2023/2022
N/A
0,03
2 851,4 %
2023/2022
2,42 tis. €
N/A

Zisk GeoPLUS Brezno, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby GeoPLUS Brezno, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
8,07
1,03
n/a
-31,98

Zisk pred zdanením GeoPLUS Brezno, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GeoPLUS Brezno, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GeoPLUS Brezno, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GeoPLUS Brezno, s.r.o.


Konateľ GeoPLUS Brezno, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GeoPLUS Brezno, s.r.o.


Predmet činnosti GeoPLUS Brezno, s.r.o.


Kataster GeoPLUS Brezno, s.r.o.


Skrátené výkazy GeoPLUS Brezno, s.r.o.