Prehľad o organizácii
RENTA SLOVAKIA s. r. o.
Ružomberská 9, 821 05 Bratislava
48205559
2120090797
SK2120090797
5-9 zamestnancov
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104794/B
10,7 tis. €
257,7 %
2023/2022
1,48 mil. €
121,7 %
2023/2022
0,02
216 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RENTA SLOVAKIA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby RENTA SLOVAKIA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
43,17
0,31
0,08
0,85

Zisk pred zdanením RENTA SLOVAKIA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA RENTA SLOVAKIA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RENTA SLOVAKIA s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RENTA SLOVAKIA s. r. o.


Konateľ RENTA SLOVAKIA s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RENTA SLOVAKIA s. r. o.


Predmet činnosti RENTA SLOVAKIA s. r. o.


Kataster RENTA SLOVAKIA s. r. o.


Skrátené výkazy RENTA SLOVAKIA s. r. o.