Prehľad o organizácii
ANIMA MONT, s.r.o.
Dargovská 1, 040 01 Košice
48205656
2120083075
SK2120083075
3-4 zamestnanci
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37499/V
37,9 tis. €
4 640,5 %
2023/2022
545 tis. €
27,4 %
2023/2022
0,12
4 166 %
2023/2022
15,3 tis. €
692,3 %
2022/2021
245 tis. €

Zisk ANIMA MONT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ANIMA MONT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
22,16
0,36
0,2
0,63

Zisk pred zdanením ANIMA MONT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ANIMA MONT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ANIMA MONT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANIMA MONT, s.r.o.


Konateľ ANIMA MONT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANIMA MONT, s.r.o.


Predmet činnosti ANIMA MONT, s.r.o.


Kataster ANIMA MONT, s.r.o.


Skrátené výkazy ANIMA MONT, s.r.o.