Prehľad o organizácii
Lemini s.r.o.
Heyrovského 4636/3, 841 03 Bratislava
48205681
2120091996
SK2120091996
1 zamestnanec
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104823/B
-418 €
-112,3 %
2022/2021
N/A
-0,04
-113,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Lemini s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Lemini s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,85
0,98
n/a
44,12

Zisk pred zdanením Lemini s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lemini s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Lemini s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lemini s.r.o.


Konateľ Lemini s.r.o.


Likvidátor Lemini s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lemini s.r.o.


Predmet činnosti Lemini s.r.o.


Kataster Lemini s.r.o.


Skrátené výkazy Lemini s.r.o.