Prehľad o organizácii
FI-TEC, s.r.o.
Malinovského 228/6, 991 06 Želovce
48205770
2120105680
SK2120105680
nezistený
02.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28288/S
28,2 tis. €
8,6 %
2023/2022
75,8 tis. €
16,6 %
2023/2022
0,22
-6,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk FI-TEC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby FI-TEC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,69
0,59
0,08
10,02

Zisk pred zdanením FI-TEC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA FI-TEC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FI-TEC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FI-TEC, s.r.o.


Konateľ FI-TEC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FI-TEC, s.r.o.


Predmet činnosti FI-TEC, s.r.o.


Kataster FI-TEC, s.r.o.


Skrátené výkazy FI-TEC, s.r.o.