Prehľad o organizácii
NextPay, s.r.o.
Hlavná ulica 25/47, 930 12 Ohrady
48205826
2120094779
SK2120094779
2 zamestnanci
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36010/T
5,58 tis. €
2 386,5 %
2023/2022
11 tis. €
0,04
2 232,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk NextPay, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby NextPay, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,23
0,08
0,53
1,09

Zisk pred zdanením NextPay, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA NextPay, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NextPay, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NextPay, s.r.o.


Konateľ NextPay, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NextPay, s.r.o.


Predmet činnosti NextPay, s.r.o.


Kataster NextPay, s.r.o.


Skrátené výkazy NextPay, s.r.o.